Home Points Ask / Chat Forum Chart
Register Log in
MIXED CHART 2019 MIXED CHART 2020 MIXED CHART 2021 MIXED CHART 2022
DS 2022 FBD 2022 GZB 2022 GALI 2022

Telegram

115,452

L:114 P:279
UPC: 2343031296
Bareilly SATTA 2021
JAHIRUL

Guesser

13:49:58, 21 Dec, 2021

Disawar
26
62
92
02
Ab222

115,451

L:114 P:279
UPC: 2343031296
Bareilly SATTA 2021
JAHIRUL

Guesser

13:49:25, 21 Dec, 2021

GALI
75
57
35
05
AB555

=======

115,450

L:114 P:279
UPC: 2343031296
Bareilly SATTA 2021
JAHIRUL

Guesser

13:48:24, 21 Dec, 2021

GAZIYABAD
79
69
19
09
B999

115,449

L:114 P:279
UPC: 2343031296
Bareilly SATTA 2021
JAHIRUL

Guesser

13:47:15, 21 Dec, 2021

FARIDABAD
85
58
15
34
Ab555

=======

115,448

L:136 P:260
UPC: 1791241980
Hariyana SATTA 2021
SONYMAX

Guesser

11:10:00, 21 Dec, 2021

Point list mein se naam Kyon Hata Diya bhai ji
Side per aisa hi hota hai kya Pankaj bhai ji