Home Khaiwal Ask / Chat Forum Chart
Register Log in
MIXED CHART 2019 MIXED CHART 2020 MIXED CHART 2021 MIXED CHART 2022
DS 2022 FBD 2022 GZB 2022 GALI 2022

Telegram

113,837

L:150 P:456
UPC: 2637153650
Bharatpir SATTA 2021
AJAYDON

Guesser

00:38:32, 04 Sep, 2021

# # # # # # # # # #
Point ko add karne bala

Koi nahi h kya.
🧐🧐🧐😏😏
# # # # # # # # # #
SONYMAX - VIP AUTO TAG
Post ID: 13823 Time: 12:30:29, 03 Sep, 2021

Price bhi chalu karo

Point update karne ke liye

Kon jimmedari Lega message karo fast
❤❤❤

=======

113,836

L:150 P:456
UPC: 2637153650
Bharatpir SATTA 2021
AJAYDON

Guesser

00:35:17, 04 Sep, 2021

Ds

80
35
46
56
000B

113,834

L:137 P:260
UPC: 1977727834
Hariyana SATTA 2021
SONYMAX

Guesser

22:23:42, 03 Sep, 2021

Gali
01
07
97
06
000
🅰️
777
🅱️

113,831

L:118 P:279
UPC: 2636255822
Bareilly SATTA 2021
JAHIRUL

Guesser

22:07:26, 03 Sep, 2021

GALI
SINGLE
16
💯✅

=======

113,829

L:22 P:15
UPC: 2636524598
Ajmer SATTA 2021
STRONG

Guesser

21:50:46, 03 Sep, 2021

Gali
12
14
16
AB111

=======

113,828

L:22 P:15
UPC: 2636524598
Ajmer SATTA 2021
STRONG

Guesser

19:05:12, 03 Sep, 2021

Gz
70
75
76
78
A777

113,825

L:137 P:260
UPC: 1977666552
Hariyana SATTA 2021
SONYMAX

Guesser

14:24:42, 03 Sep, 2021

FARIDABAD
12
42
96
93
🔙🔜
222
🅱️

=======

113,823

L:137 P:260
UPC: 1977738303
Hariyana SATTA 2021
SONYMAX

Guesser

12:30:29, 03 Sep, 2021

Price bhi chalu karo

Point update karne ke liye

Kon jimmedari Lega message karo fast
❤❤❤

=======

113,822

L:137 P:260
UPC: 1977738303
Hariyana SATTA 2021
SONYMAX

Guesser

12:27:49, 03 Sep, 2021

Point system chalu karo Sar ji ab Sare gassar automatic apne aap hi a jaenge
👏👏👏👏👏
🌹🌹🌹🌹🌹🌹

113,821

L:487 P:28
UPC: 1742093504
Lucknow SATTA 2021
PANKAJ

BLACK SATTA KING

10:31:07, 03 Sep, 2021

# # # # # # # # # #
Point system

par Points dene ka
kaam kaun karega ?


# # # # # # # # # #
AJAYDON - BLACK HAT
Post ID: 13817 Time: 22:41:00, 02 Sep, 2021

Iss side pr prize ka systm chalu

Kare bro

=======