Home Help Forum Expert income Charts

Register ID

Login

SATTA KING CHART 2020
DS 2020 FBD 2020 GZB 2020 GALI 2020

साईट पर किसी भी मदद या जानकारी के लिए

88.26.111_682

पर whatsapp कर के जानकारी ले सकते है
login करने में दिक्कत के लिए भी आप संपर्क कर सकते है

2,860

L:75 P:162
UPC: 2342984744
Moradabad SATTA 2020

DHARMENDRA

Vip champion Satta kingz

22:26:06, 12 Jul, 2020


Ds 09

~~ Rules ~~

2,859

L:75 P:162
UPC: 2342984744
Moradabad SATTA 2020

DHARMENDRA

Vip champion Satta kingz

22:25:51, 12 Jul, 2020


Ds 49

~~ Rules ~~

2,858

L:75 P:162
UPC: 2342991526
Moradabad SATTA 2020

DHARMENDRA

Vip champion Satta kingz

22:25:41, 12 Jul, 2020


Ds 47

~~ Rules ~~

2,857

L:75 P:162
UPC: 2342984744
Moradabad SATTA 2020

DHARMENDRA

Vip champion Satta kingz

22:25:30, 12 Jul, 2020


Ds 37

~~ Rules ~~

2,856

L:75 P:162
UPC: 2342991526
Moradabad SATTA 2020

DHARMENDRA

Vip champion Satta kingz

22:25:18, 12 Jul, 2020


Ds 17

~~ Rules ~~

2,855

L:75 P:162
UPC: 2342991526
Moradabad SATTA 2020

DHARMENDRA

Vip champion Satta kingz

22:23:35, 12 Jul, 2020


Gali 1111ab

~~ Rules ~~

2,854

L:75 P:162
UPC: 2342991526
Moradabad SATTA 2020

DHARMENDRA

Vip champion Satta kingz

22:23:13, 12 Jul, 2020


Gali 999ab

~~ Rules ~~

2,853

L:75 P:162
UPC: 2342984744
Moradabad SATTA 2020

DHARMENDRA

Vip champion Satta kingz

22:22:55, 12 Jul, 2020


Gali 39

~~ Rules ~~

2,852

L:75 P:162
UPC: 2342984744
Moradabad SATTA 2020

DHARMENDRA

Vip champion Satta kingz

22:22:41, 12 Jul, 2020


Gali 29

~~ Rules ~~

2,851

L:75 P:162
UPC: 2342991526
Moradabad SATTA 2020

DHARMENDRA

Vip champion Satta kingz

22:22:20, 12 Jul, 2020


Gali 79

~~ Rules ~~

2,850

L:75 P:162
UPC: 2342991526
Moradabad SATTA 2020

DHARMENDRA

Vip champion Satta kingz

22:22:08, 12 Jul, 2020


Gali 89

~~ Rules ~~

2,849

L:75 P:162
UPC: 2342991526
Moradabad SATTA 2020

DHARMENDRA

Vip champion Satta kingz

22:21:54, 12 Jul, 2020


Gali 69

~~ Rules ~~

2,848

L:75 P:162
UPC: 2342991526
Moradabad SATTA 2020

DHARMENDRA

Vip champion Satta kingz

22:21:32, 12 Jul, 2020


Gali 61

~~ Rules ~~

2,847

L:75 P:162
UPC: 2342984744
Moradabad SATTA 2020

DHARMENDRA

Vip champion Satta kingz

22:21:19, 12 Jul, 2020


Gali 31

~~ Rules ~~

2,843

L:121 P:462
UPC: 3753613889
Bihar SATTA 2020

ALMIGHTY

VIP SATTA KING EXPERT

21:37:49, 12 Jul, 2020


❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Harp jodi passs
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
ALMIGHTY - VIP SATTA KING EXPERT
Post ID: 2836 Time: 17:09:38, 12 Jul, 2020

💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣

GHAZIABAD

❚█══34══█❚
32
❚█══38══█❚

🅸🅽🆂🅸🅳🅴

33333

💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣
P͓̽O͓̽S͓̽T͓̽ ͓̽B͓̽Y͓̽ ͓̽A͓̽L͓̽M͓̽I͓̽G͓̽H͓̽T͓̽Y͓̽

~~ Rules ~~

2,842

L:215 P:575
UPC: 790461945
Delhi SATTA 2020

PRRNCE

SUPER VIP PLAYER

18:41:41, 12 Jul, 2020


Gb.
69.96.94.70
A.777

~~ Rules ~~

2,841

L:121 P:462
UPC: 3753613889
Bihar SATTA 2020

ALMIGHTY

VIP SATTA KING EXPERT

17:14:07, 12 Jul, 2020


💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣

DESAWER

❚█══09══█❚
07
❚█══01══█❚

🅸🅽🆂🅸🅳🅴

000

💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣
P͓̽O͓̽S͓̽T͓̽ ͓̽B͓̽Y͓̽ ͓̽A͓̽L͓̽M͓̽I͓̽G͓̽H͓̽T͓̽Y͓̽

~~ Rules ~~

2,838

L:121 P:462
UPC: 3753613889
Bihar SATTA 2020

ALMIGHTY

VIP SATTA KING EXPERT

17:11:09, 12 Jul, 2020


💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣

Gali

❚█══09══█❚
01
❚█══07══█❚

🅸🅽🆂🅸🅳🅴

000

💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣
P͓̽O͓̽S͓̽T͓̽ ͓̽B͓̽Y͓̽ ͓̽A͓̽L͓̽M͓̽I͓̽G͓̽H͓̽T͓̽Y͓̽

~~ Rules ~~

2,836

L:121 P:462
UPC: 3753613889
Bihar SATTA 2020

ALMIGHTY

VIP SATTA KING EXPERT

17:09:38, 12 Jul, 2020


💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣

GHAZIABAD

❚█══34══█❚
32
❚█══38══█❚

🅸🅽🆂🅸🅳🅴

33333

💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣
P͓̽O͓̽S͓̽T͓̽ ͓̽B͓̽Y͓̽ ͓̽A͓̽L͓̽M͓̽I͓̽G͓̽H͓̽T͓̽Y͓̽

~~ Rules ~~

2,835

L:121 P:462
UPC: 3753613889
Bihar SATTA 2020

ALMIGHTY

VIP SATTA KING EXPERT

17:08:01, 12 Jul, 2020


💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣

🅵🅰🆁🅸🅳🅰🅱🅰🅳

❚█══34══█❚
32
❚█══38══█❚

🅸🅽🆂🅸🅳🅴

33333

💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣
P͓̽O͓̽S͓̽T͓̽ ͓̽B͓̽Y͓̽ ͓̽A͓̽L͓̽M͓̽I͓̽G͓̽H͓̽T͓̽Y͓̽

~~ Rules ~~