Home Help Forum Expert income Charts

Register ID

Login

SATTA KING CHART 2020
DS 2020 FBD 2020 GZB 2020 GALI 2020

साईट पर किसी भी मदद या जानकारी के लिए

88.26.111_682

पर whatsapp कर के जानकारी ले सकते है
login करने में दिक्कत के लिए भी आप संपर्क कर सकते है

2,936

L:341 P:822
UPC: 3753453975
Jalandhar SATTA 2020

AMISHARMA

VIP SATTA KING EXPERT

04:20:18, 16 Jul, 2020


Gali haruf777 pass

~~ Rules ~~

2,935

L:79 P:102
UPC: 19280039
Delhi SATTA 2020

MOHIT SIR

VIP SATTA KING EXPERT

00:04:44, 16 Jul, 2020


D.s
34-43
48
444
B
🐚💥🐚

~~ Rules ~~

2,933

L:215 P:575
UPC: 790454440
Delhi SATTA 2020

PRRNCE

SUPER VIP PLAYER

20:56:15, 15 Jul, 2020


Dsawer
13
35
17
34
A.111

~~ Rules ~~

2,932

L:215 P:575
UPC: 790454440
Delhi SATTA 2020

PRRNCE

SUPER VIP PLAYER

20:54:40, 15 Jul, 2020


Gali.
04
17
06
16
A.ooo

~~ Rules ~~

2,928

L:341 P:822
UPC: 1791771181
Jalandhar SATTA 2020

AMISHARMA

VIP SATTA KING EXPERT

17:53:22, 15 Jul, 2020


Ds 76 67 06 37 haruf7777a & 6666b

~~ Rules ~~

2,926

L:341 P:822
UPC: 3753477960
Jalandhar SATTA 2020

AMISHARMA

VIP SATTA KING EXPERT

10:05:09, 15 Jul, 2020


Gali 75 76 74 79 haruf777 a

~~ Rules ~~

2,924

L:341 P:822
UPC: 3753477960
Jalandhar SATTA 2020

AMISHARMA

VIP SATTA KING EXPERT

10:01:44, 15 Jul, 2020


Gb 03 08 01 02 haruf000 a

~~ Rules ~~

2,922

L:341 P:822
UPC: 3753477960
Jalandhar SATTA 2020

AMISHARMA

VIP SATTA KING EXPERT

10:00:04, 15 Jul, 2020


Fb 01 06 07 09 haruf000 a

~~ Rules ~~

2,919

L:31 P:160
UPC: 453320879
Lucknow SATTA 2020

PANKAJ

BLACK HAT

23:49:28, 14 Jul, 2020
DS-KING.COM

साईट पर लाइव पोस्टिंग फोरम बनाया गया है
आप इस साईट पर ID बना कर लाइव गेम
मजा ले सकते है

~~ Rules ~~

2,915

L:412 P:466
UPC: 2343005607
Auraiya SATTA 2020

THAKURSINGH

VIP SATTA KING EXPERT

22:34:41, 14 Jul, 2020


Gali
Single
10

~~ Rules ~~

2,914

L:412 P:466
UPC: 2343005607
Auraiya SATTA 2020

THAKURSINGH

VIP SATTA KING EXPERT

22:33:57, 14 Jul, 2020


Gali
10*65
17*38

~~ Rules ~~

2,911

L:215 P:575
UPC: 790461957
Delhi SATTA 2020

PRRNCE

SUPER VIP PLAYER

21:07:25, 14 Jul, 2020


Dsawer
17.71.13.31
Ab.111

~~ Rules ~~

2,910

L:215 P:575
UPC: 790461957
Delhi SATTA 2020

PRRNCE

SUPER VIP PLAYER

21:06:44, 14 Jul, 2020


Gali
06.07.04.70
A.ooo

~~ Rules ~~

2,909

L:215 P:575
UPC: 790461957
Delhi SATTA 2020

PRRNCE

SUPER VIP PLAYER

20:56:00, 14 Jul, 2020


❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Jodi with haruf pass
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
PRRNCE - SUPER VIP PLAYER
Post ID: 2906 Time: 17:35:11, 14 Jul, 2020

Gb.
51.15.69.96
Ab.111

~~ Rules ~~

2,908

L:215 P:575
UPC: 790461957
Delhi SATTA 2020

PRRNCE

SUPER VIP PLAYER

20:55:08, 14 Jul, 2020


❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
Single jodi palti mein pass
❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
PRRNCE - SUPER VIP PLAYER
Post ID: 2904 Time: 17:33:49, 14 Jul, 2020

Gb

51

~~ Rules ~~

2,907

L:31 P:160
UPC: 453320879
Lucknow SATTA 2020

PANKAJ

BLACK HAT

18:35:07, 14 Jul, 2020


DS-KING.COM

साईट पर लाइव पोस्टिंग फोरम बनाया गया है
आप इस साईट पर ID बना कर लाइव गेम
मजा ले सकते है

~~ Rules ~~

2,906

L:215 P:575
UPC: 790461957
Delhi SATTA 2020

PRRNCE

SUPER VIP PLAYER

17:35:11, 14 Jul, 2020


Gb.
51.15.69.96
Ab.111

~~ Rules ~~

2,905

L:215 P:575
UPC: 790461957
Delhi SATTA 2020

PRRNCE

SUPER VIP PLAYER

17:34:37, 14 Jul, 2020


Fb
21.51.39.11
A.333

~~ Rules ~~

2,900

L:341 P:822
UPC: 1791804879
Jalandhar SATTA 2020

AMISHARMA

VIP SATTA KING EXPERT

16:49:44, 14 Jul, 2020


Ds 54 58 51 52 haruf555a

~~ Rules ~~

2,897

L:121 P:462
UPC: 3753622871
Bihar SATTA 2020

ALMIGHTY

VIP SATTA KING EXPERT

12:12:34, 14 Jul, 2020


💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣

GHAZIABAD

❚█══34══█❚
33
30

INSIDE
333


💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣
P͓̽O͓̽S͓̽T͓̽ ͓̽B͓̽Y͓̽ ͓̽A͓̽L͓̽M͓̽I͓̽G͓̽H͓̽T͓̽Y͓̽

~~ Rules ~~