Home Vote Question Forum Charts
Register ID Login
ds 2018 FBD 2018 GZB 2018 GALI 2018
DS 2019 FBD 2019 GZB 2019 GALI 2019
DS 2020 FBD 2020 GZB 2020 GALI 2020

Satta Super Jodi, Satta Super 30 Jodi, Desawar Satta Super Jodi, Kalyan Satta Super Jodi, Satta King Kalyan Today Super Jodi, Satta King Super 30 Jodi, Up Satta King Super Jodi, Super Satta Kalyan Weekly Jodi, Super Jodi Satta Bazar, Satta King Aaj Ki Super Jodi, Satta King Disawar Ki Super Jodi, Gali Satta Super Jodi, Super 30 Jodi Satta Game Big Boss, Super Satta King Jodi, Satta King Desawar Super Jodi, Super 30 Jodi Satta King, Satta Weekly Jodi Kalyan Super Satta Normal Chart Hero-(Z) Satta Matka Chart 2019, Hero-(Z) Day Night Record 2018, Chetak Satta Matka Chart 2019, Chetak Day Night Record 2018, Bahadurgarh Satta Matka Chart 2019, Bahadurgarh Day Night Record 2018, Sri Ganganagar Satta Matka Chart 2019, Sri Ganganagar Day Night Record 2018, Char Minar Satta Matka Chart 2019, Char Minar Day Night Record 2018, Raj Kot - Rajkot Satta Matka Chart 2019, Raj Kot - Rajkot Day Night Record 2018, Mysore King Satta Matka Chart 2019, Mysore King Day Night Record 2018, Shri Hari Satta Matka Chart 2019, Shri Hari Day Night Record 2018, Sher-A-Afghan Satta Matka Chart 2019, Sher-A-Afghan Day Night Record 2018, Rajshri Satta Matka Chart 2019, Rajshri Day Night Record 2018, Bahubali-Bb Satta Matka Chart 2019, Bahubali-Bb Day Night Record 2018, Sundram Satta Matka Chart 2019, Sundram Day Night Record 2018

Jivan ka har panna rangin nahi hota,
Har Rone wala to gamgin nahi hota,

Ek hi dil ko koi kab tak todega,
Ab to koi jaalta bhi he to yakin nahi hota.

Refresh

SATTA KING CHART 2019

SATTA KING CHART 2020

06:24:24 PM

Chanakya

05:05 PM

[ 22 ]

RAJ SHREE GOLD

05:15 PM

[ Wait ]

Sawraj

06:00 PM

[ 24 ]

Faridabad

06:30 PM

[ 21 ]

KUBER

06:30 PM

[ Wait ]

DESAWAR

05:10 AM Chart

20 _ 02

JD SUPER KING

07:30 AM Chart

99 _ 41

Desawar king

09:05 AM Chart

80 _

SUNDRAM

11:40 AM Chart

40 _ 38

AGRA GOLD

01:45 PM Chart

34R _ 91

Taj 1

02:00 PM Chart

87 _ 40

RAJASTHAN

03:15 PM Chart

42 _ 01

GALI KING

03:45 PM Chart

66 _ 32

KALYAN DAY

03:45 PM Chart

08 _ 21

Gwalior

04:00 PM Chart

44 _ 06

Delhi darbar

04:15 PM Chart

50 _ 29

Hariyana Gold

04:45 PM Chart

70 _ 83

Chanakya

05:05 PM Chart

10 _ 22

RAJ SHREE GOLD

05:15 PM Chart

73 _

Sawraj

06:00 PM Chart

28 _ 24

Faridabad

06:30 PM Chart

92 _ 21

KUBER

06:30 PM Chart

83 _

TEJAS

08:00 PM Chart

15 _

GHAZIABAAD

08:20 PM Chart

37 _

Rajguru

09:00 PM Chart

09 _

ganga exp

09:15 PM Chart

suspen _

GALI

11:15 PM Chart

77 _

Satta Chart 2019

Satta 2019

Secord Chart 2019

chart 2016 chart 2017 chart 2018 chart 2019
2019 Jan Feb Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

1

02

46

41

12

35

16

88

90

23

49

2

21

72

27

97

57

35

90

23

77

03

3

74

18

47

31

17

87

78

11

03

4

09

88

72

90

78

12

88

77

27

5

88

21

41

90

03

78

90

27

02

6

12

44

21

04

88

16

56

21

33

7

27

70

100

04

9

11

44

67

99

8

85

91

28

58

17

33

03

77

76

9

100

19

81

73

47

21

34

11

17

10

18

01

98

09

26

19

90

36

33

11

88

68

77

66

17

03

26

55

28

12

55

18

34

13

38

10

100

47

99

13

47

12

75

10

38

02

10

39

38

14

61

20

57

100

20

04

15

88

12

15

43

50

01

23

19

38

59

28

10

16

37

09

01

15

68

29

20

38

51

17

62

43

20

57

36

99

11

51

83

18

95

46

07

11

68

67

46

57

27

19

72

09

75

20

30

50

48

29

98

20

03

91

74

99

10

86

77

13

07

21

22

33

48

56

89

38

01

28

16

22

73

100

93

12

70

37

91

92

22

23

51

61

81

71

73

92

04

84

87

24

15

16

54

98

48

41

88

100

81

25

88

77

18

22

28

01

38

83

96

26

91

09

03

47

82

93

01

83

82

27

69

09

76

28

48

83

07

10

07

28

41

17

70

79

36

73

29

48

63

29

02

×

27

59

38

19

82

08

88

30

11

×

54

×

78

×

57

17

XX